strahinja proizvod plakat petar plakat cir

FELICIA PLAKAT igrasenki poster final

ГАМБА ДОО

из Београда, основана је 2013. године.

Област нашег рада је уметничко стваралаштво, стварање и продукција позоришних представа, подстицање драмског стваралаштва за младе, укључивање деце у позоришни израз.

ГАМБА активно примењује принципе једнакости и друштвене инклузије; у пројекте смо укључивали децу са посебним потребама, бавили смо се питањима маргиналних група и проблемима оних чији се глас ретко чује. Учествовали смо у пројектима међународне сарадње и остварили партнерство са колегама из Шведске, Босне и Херцеговине и наше земље.